پایش اطلاعات مالی به صورت غیرحضوری

کنترل سیستم مالی با زیر سیستم ها
کنترل قیمت تمام شده و قیمت فروش
آنالیز تراز نامه
محاسبه سود و زیان بصورت کلی
ارائه گزارشات تراز سود و زیان ماهانه
آموزش غیرحضوری پرسنل مالی
بررسی جهت یافتن قالب اسناد حسابداری اشتباه
مشاره مدیریتی غیرحضوری
گزارش خلاف ماهیت های مالی

 

خدمات مالی حضوری

ارائه اظهارنامه مالیات عملکرد سال مالی
ارائه اظهارنامه ارزش افزوده هر دوره
ارائه گزارشات خرید و فروش فصلی
نظارت بر اجرای صحیح امور مالی شرکت
نظارت و کنترل لیست های بیمه
تهیه و تنظیم و ارائه لیست حقوق و دستمزد
مغایرت گیری بانک ها و اسناد
تدوین فرآیند های مالی شرکت
ارائه انواع گزارشات ماهانه مالی
خدمات مشاوره حسابرسی تامین اجتماعی
خدمات مشاوره و اصلاح استقرار نرم‌افزار

عارضه یابی

خدمات موردی کنترل و تحقیق در صحت و سقم اطلاعات